Metody fizykalne w leczeniu reumatyzmu


Bardzo duże znaczenie w leczeniu chorób reumatycznych mają różne metody fizykalne.

Metody fizykalne w leczeniu reumatyzmu

Bardzo duże znaczenie w leczeniu chorób reumatycznych mają różne metody fizykalne.

Wśród tych metod wyróżnia się: leczenie ciepłem, czyli po prostu nagrzewanie, np. poduszką elektryczną, termoforem, światłolecznictwo polegające na stosowaniu promieni widzialnych (lampa Sollux), podczerwonych i nadfioletowych wykazujących włożone działanie biologiczne, np. bakteriobójcze i aktywujące wytwarzanie witaminy D.

Stosuje się również elektrolecznictwo (elektryzację, elektrostymulację, jontoforezę), czyli wprowadzanie przez skórę różnych substancji za pomocą prądu stałego, leczenie ultradźwiękami i prądami wielkiej częstotliwości, diatermię długo- i krótkofalową, których efektem jest głębsze przegrzanie tkanek.

Bardzo popularne jest leczenie ruchem zwane kinezyterapią, mającą na celu usprawnienie narządu ruchu drogą ćwiczeń czynnych, wykonywanych przez samego chorego i biernych, gdy dany odcinek narządu ruchu jest poruszany przez drugą osobę. Do ćwiczeń biernych zalicza się również masaże wykonywane przez fachowców oraz samodzielnie przez chorego, a także kogoś z jego otoczenia.

Chorych na reumatyzm kieruje się na leczenie balneologiczno – uzdrowiskowe, gdzie zażywają kąpieli mineralnych i przyjmują zabiegi z wykorzystaniem naturalnych tworzyw leczniczych, np. borowiny, mułu ze słonych jezior czy gliny leczniczej.